ANBI status Stichting Evenementen Rotaryclubs Apeldoorn

Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting. De Rotary Clubs in Apeldoorn organiseren diverse evenementen en projecten vanuit de Stichting Evenementen Rotary Clubs Apeldoorn. Deze stichting is aangemerkt als ANBI.

Met de onderstaande gegevens krijgt u een beeld van onze stichting als ANBI:

 
naam: STICHTING EVENEMENTEN ROTARY CLUBS APELDOORN
RSIN/fiscaal nummer: 851157312
KvK: 54092973
opgericht: 7 december 2011
 
contactgegevens: Stichting Evenementen Rotaryclubs Apeldoorn
Charlotte van Bourbonlaan 28
6961 ER Eerbeek
bestuurssamenstelling
 
Albert Hakkers (voorzitter)
Gert-Jan Haandrikman (vice-voorzitter)
Peter Spanhaak (secretaris)
Stan Smits (penningmeester)

Beleidsplan
Het organiseren van evenementen welke, met ondersteuning van de leden van de Rotary Clubs in Apeldoorn en ondersteund door externe sponsoren, zoveel mogelijk geld genereren tegen zo laag mogelijke kosten, om daarmee een zo hoog mogelijke financiële bijdrage aan een goed doel te kunnen leveren. Het goede doel / de goede doelen worden jaarlijks in overleg met het Besturen en de leden van Rotary Clubs in Apeldoorn vastgesteld.

Beloningsbeleid
Noch bestuursleden van de Stichting, noch leden van de Rotary Clubs in Apeldoorn ontvangen enige vorm van beloning.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
1.
Het organiseren van evenementen enerzijds ten behoeve van het inzamelen van geld ten gunste van het goede doel en anderzijds ten behoeve van het organiseren van evenementen voor en door de Rotary Clubs;
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van diverse uiteenlopende activiteiten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 1 januari 2016 – 31 december 2016
Na vier jaar het evenement Apeldoorn Dineert te hebben georganiseerd is het afgelopen jaar voor een andere vorm gekozen: De Apeldoornse Parade. Voor de eerste keer werd op zondag 5 juni 2016 “De Apeldoornse Parade” georganiseerd door Rotaryclub Apeldoorn bij de stallen van Paleis Het Loo. Met als kledingadvies “wit” genoten ruim 400 mensen bij prachtige weersomstandigheden van een feestelijke, Engels getinte, High Tea, opgeluisterd met muziek en activiteiten waaraan passief of actief kon worden deelgenomen. Hiermee werd het een gezinsfeest waaraan een groot aantal kinderen deelnamen. Het evenement stond geheel in het teken van het inzamelen van geld voor de Stichting BackUp Apeldoorn die jongeren van 16-24 jaar ondersteuning biedt. 

Financiële verantwoording
Inkomsten:
Sponsor inkomsten en donaties: € 8.252
Arrangements opbrengsten: € 12.358
Veiling opbrengsten: 4.750
Totaal: € 25.360
 
Uitgaven:
Bank en administratiekosten: € 441
Organisatie diner: € 15.602
Opbrengt voor goede doel: € 9.000
Totaal: € 25.043
 
Toegevoegd aan de reserve: € 317