Stichting Alexander van Brerofonds

Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan zijn donaties aan deze ionstellingen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
De STICHTING ALEXANDER VAN BREROFONDS is aangemerkt als ANBI.

Met de onderstaande gegevens krijgt u een beeld van onze stichting als ANBI:

 
naam: STICHTING ALEXANDER VAN BREROFONDS
RSIN/fiscaal nummer: 8166.63.233
KvK: 41039896

Opgericht:

20 augustus 1985
 
contactgegevens: Ludwig Brouwer (secretaris)
Imkersplaats 16
7328 CH Apeldoorn
Tel: 055-5766296
Email: bjhludwigbrouwer@gmail.com
 
bestuurssamenstelling: Boud van Beurden(voorzitter)
Ludwig Brouwer (secretaris)
Peter Spanhaak (penningmeester)
Angelique Noordhuis (lid)
Anton van Empel (lid)
Rik Keizer(lid)

Beleidsplan
Uit diverse inkomstenbronnen en door middel van donaties van binnen en buiten de Rotaryclub Apeldoorn worden jaarlijks geldmiddelen toegevoegd aan het bestaande Van Brerofonds. Het doel is het fonds in stand te houden en in principe net zoveel aan middelen ten behoeve van diverse goede doelen uit te geven als er jaarlijks wordt toegevoegd. Bij het toekennen van middelen voor goede doelen wordt uitgegaan van een aantal vastgelegde richtlijnen welke o.a. betrekking hebben op geografische voorkeuren en op uitgangscriteria, welke te maken hebben met Herkenbaarheid, Betrokkenheid, Overzienbaarheid en Controleerbaarheid. Ook niet-materiële steun kan worden verleend.

Beloningsbeleid
Noch bestuursleden van de Stichting, noch leden van Rotaryclub Apeldoorn ontvangen enige vorm van beloning.

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel  de aan haar toevertrouwde fondsen – in overleg en samenwerking met de Rotaryclub Apeldoorn – aan te wenden tot leniging van materiële nood van mensen alsmede tot het financieren van projecten en instellingen met een algemeen maatschappelijk belang, welke niet, althans niet in overwegende mate, anderszins in aanmerking komen voor materiële steun.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten financieel jaar 1 juli 2019 – 30 juni 2020
Rotaryclub Apeldoorn voert gedurende ieder clubjaar een aantal activiteiten uit ter bekostiging van een aantal goede doelen. In het afgelopen clubjaar waren dat onder meer een wijn project en een haardhout project. Daarnaast ontvingen we donaties van de leden. De donaties zijn voornamelijk verstrekt aan organisaties in de directe omgeving van Rotaryclub Apeldoorn. 

Financiële verantwoording
Reserve vorig boekjaar € 47.380
Saldo boekjaar - € 873
Besteedbaar € 46.507

Inkomsten:
 
Wijnproject € 4247
Haardhout project € 2.202
Donaties ontvangen € 8.398
Overig € 465
Totaal € 15.312

Uitgaven:
 
Bank en administratiekosten € 265

Giften aan:

 
  • Rotary Foundation
  • River Shore Albanie
  • Stichting Rõntgen Apeldoorn
  • Corona aktie zorgmedewerkers en ouderen
  • Overig
€ 1.620
€ 5000
€ 5000
€ 3800

€ 500
Totaal giften € 15.920