Wat doen wij?

De reguliere bijeenkomsten op de dinsdagavond vormen de meest frequente activiteit. Daarnaast bestaat de samenscholingsvorm de “Avondjes van zeven”.  Kleine groepjes leden ontmoeten elkaar bij één van de leden thuis.  Dit gebeurt twee keer per jaar. Op een informele manier wordt over allerlei onderwerpen gesproken; de gelegenheden om elkaar beter te leren kennen. Juist hier worden de Rotaryvriendschappen geboren en verder uitgebouwd!

Activiteiten en evenementen
De club probeert een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de (Apeldoornse) samenleving. In kleine commissies werken we aan kleine en grote projecten en evenementen.