Stichting Evenementen Rotaryclub Apeldoorn

 
naam: STICHTING EVENEMENTEN ROTARYCLUB APELDOORN
RSIN/fiscaal nummer: 851157312 (ANBI stichting).
KvK: 54092973
opgericht: 7 december 2011
 
contactgegevens: Stichting Evenementen Rotaryclub Apeldoorn
Imkerplaats 16
7328 CH Apeldoorn
bestuurssamenstelling Boud van Beurden (voorzitter)
Peter Spanhaak
Ludwig Brouwer
Tjasse Bruintjes

Beleidsplan
Het organiseren van evenementen welke, met ondersteuning van de leden van de Rotaryclub Apeldoorn en ondersteund door externe sponsoren, zoveel mogelijk geld genereren tegen zo laag mogelijke kosten, om daarmee een zo hoog mogelijke financiële bijdrage aan een goed doel te kunnen leveren. Het goede doel / de goede doelen worden jaarlijks in overleg met het Bestuur en de leden van Rotaryclub Apeldoorn vastgesteld.

Beloningsbeleid
Noch bestuursleden van de Stichting, noch leden van de Rotaryclub Apeldoorn ontvangen enige vorm van beloning.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
  • Het organiseren van evenementen enerzijds ten behoeve van het inzamelen van geld ten gunste van het goede doel en anderzijds ten behoeve van het organiseren van evenementen voor en door de Rotaryclub.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van diverse uiteenlopende activiteiten.
Financiële verantwoording 2023: