Goede doelen

Goede Doelen, projecten en activiteiten, die de Rotaryclub Apeldoorn de afgelopen vier jaren heeft ondersteund:
 

Corona aktie
Voor mensen die het moeilijk hebben zijn in de corona periode maaltijden bezorgd en zijn aan zorgmedewerkers versnaperingen aangeboden.

River Shore Albanië

Stichting Rõntgen Apeldoorn

Stichting Leergeld Apeldoorn 

Deze stichting bekostigt voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten. Hierdoor kunnen deze kinderen, uit minder draagkrachtige gezinnen, 'meedoen' met hun leeftijdgenootjes.
 

Stichting Back Up Apeldoorn
Deze stichting geeft jongeren van 16 tot 24 jaar met sociale of psychische problemen een steuntje in de rug.
 

Stichting van Brerofonds
De stichting stelt zich ten doel de aan haar toevertrouwde fondsen – in overleg en samenwerking met de Rotaryclub Apeldoorn – aan te wenden tot leniging van materiële nood van mensen alsmede tot het financieren van projecten en instellingen met een algemeen maatschappelijk belang.
 

Stichting Rotary Vlielandkamp
Jaarlijks maken wij het mogelijk, dat twee kinderen kunnen deelnemen aan het vakantiekamp voor kinderen. Dit zijn kinderen uit Apeldoorn in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar, die om uiteenlopende redenen, zonder het kamp niet met vakantie kunnen gaan.
 

Shelterbox
is een internationaal Rotary noodhulpfonds die wereldwijd voorziet in noodonderdak, warmte en waardigheid voor mensen die getroffen zijn door (natuur)rampen. Wij hebben een aantal tenten met uitrusting gedoneerd.
 

Stichting Asante Tanzania 
Een lid van onze zusterclub Bielefeld in Duitsland werkt in een ziekenhuis in Tanzania. Wij hebben bijgedragen aan de aanschaf van echoapparatuur en matrassen.
 

Stichting Maumu
Deze stichting heeft als doel het verbeteren van de ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme jongeren in de South West Region in Kameroen. Zij doet dit door het aanbieden van sportfaciliteiten en begeleiding. Een lid van onze club is bestuurslid van de stichting en heeft direct contact met de doelgroep. Wij hebben een aantal keren een bijdrage gegeven aan deze stichting.
 

Stichting Lion Heart Foundation
Via een arts, werkzaam in het besmette Ebola gebied, hebben wij 90 beschermingspakken gedoneerd, waardoor het mogelijk werd dat hulpverleners direct hulp konden bieden in ziekenhuizen.
 

Stichting Bachi Amaa Foundation Nepal 
Wij hebben een financiële bijdrage gedaan aan deze stichting om een weeshuis in Nepal te realiseren.
 

Stichting Rotaplast Nederland
We hebben een bijdrage gedaan aan deze stichting, die het mogelijk maakt dat plastische chirurgen uit Nederland kinderen met een hazenlip Afrika geheel belangeloos opereren.
 

Stichting Present vluchtelingenhulp
Wij hebben leermiddelen voor onderwijs van vluchtelingen gedoneerd. 
 

Solid Rock Widows trust/ TAK Foundation

Een bijdrage gegeven om een bakkerijschuur in West Kenia in te richten, waardoor weduwen in hun eigen bestaan kunnen voorzien.