Kan ik lid worden van een Rotaryclub?

Het kantoor van de Stichting Rotary Administratie Nederland en de gouverneur, maar ook anderen binnen de Rotaryorganisatie, krijgen deze vraag regelmatig voorgelegd.

Een dergelijke belangstelling stellen we zeer op prijs. Hoewel Rotary diverse regels kent voor het uitnodigen van kandidaat-leden en het toetreden tot een club, is het zeker mogelijk dat belangstellenden zelf kenbaar maken lid te willen worden van een Rotaryclub. Dat kan d.m.v. het geven van de gevraagde informatie op het formulier. Zowel mannen als vrouwen, bij voorkeur in de leeftijdsgroep 30-50 jaar, kunnen hiervan gebruikmaken.

De gegevens die Rotary langs deze weg ontvangt, worden door de gouverneur van het district, mits er reële kans van slagen is, besproken met de meest in aanmerking komende clubs. Indien vervolgens het bestuur van een club een nadere kennismaking op prijs stelt, zal met de betrokkene contact worden opgenomen. Het besluit voor een vervolg hierop ligt te allen tijde bij deze club. Als de gouverneur en de clubs geen mogelijkheden zien voor verdere contacten, krijgt de betrokkene hiervan bericht.

Het zal duidelijk zijn dat met de toegezonden informatie vertrouwelijk wordt omgegaan.


> Ja, Ik zou graag lid willen worden